Is é príomhchuspóir an SKSK na ceithre theanga Cheilteacha a mhaireann beo fós - Gaeilge na hÉireann, Gaeilge na hAlban, an Bhreatnais agus an Bhriotáinis - a theagasc. Thairis sin, cuirtear teagmhais chultúrtha ar fáil, ceol agus litríocht go háirithe, a bhaineann leis na tíortha ina labhraítear na teangacha sin.

Bíodh is go bhfuil nasc oifigiúil ag an SKSK le Rannóg an Léinn Cheiltigh i Roinn an Bhéarla, Ollscoil Bhonn, nach bhfuil ach cúpla míle ar shiúl uainn, is do dhuine ar bith a bhfuil suim aige iontu na cúrsaí agus na himeachtaí eile a chuirtear ar siúl.

Tá ardcháilíochtaí acadúla agus cleachtadh fada múinteoireachta ag ár gcuid oidí. Is féidir teastas a fháil uainn lena ndearbhaítear an leibhéal a baineadh amach de réir Chomhchreat Tagartha na hEorpa um Theangacha ach sin a iarraidh.Copyright © 2005 SKSK Königswinter,
Nuashonraithe: 24.03.2017